pondělí 24. dubna 2006

Nová studie: Černobyl zabil 200.000 lidí

Atomic BombNová studie ruských, ukrajinských a běloruských vědců prokázala veliké podcenění zdravotních následků černobylské katastrofy v dosavadních oficiálních odhadech prováděných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Na vzniku zprávy se podílelo téměř 60 respektovaných vědců. Obsahuje řadu údajů, které nebyly dosud „na Západě“ publikovány. Ačkoliv přetrvávají nejistoty ohledně všech důsledků Černobylu, výsledky dosavadních výzkumů (z nichž zpráva vychází) odhadují, že v důsledku havárie došlo a dojde k více než čtvrt miliónu případů rakoviny, z nichž téměř 100.000 mělo nebo bude mít smrtelné následky. Tyto výsledky zpochybňují starší zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která předpověděla pouhá 4.000 úmrtí v důsledku havárie. Nová data opírající se o oficiální běloruskou statistiku rakovinných onemocnění, odhadují zhruba 270.000 případů rakoviny, z toho 93.000 smrtelných. Zpráva na základě demografických dat rovněž uvádí, že v posledních 15 letech zemřelo v Rusku vlivem havárie v Černobylu 60.000 lidí a odhaduje celkový počet obětí na Ukrajině a v Bělorusku na dalších 140.000. Uvedené závěry ostře kontrastují se zavádějící zprávou MAAE zveřejněnou 5. září 2005. Zpráva MAAE totiž zamlčuje, že její odhad 4.000 obětí rakoviny v důsledku havárie se vztahuje pouze ke konkrétní (a relativně malé) skupině 600.000 lidí (tzv. likvidátorů a těch, kteří byli v důsledku havárie přesídleni). Celkově však byly radioaktivnímu spadu vystaveny téměř 2 miliardy lidí!!! Bližší info včetně nejdůležitějších závěrů studie najdete tady.

2 komentáře: